Jakie deklaracje wykorzystywane są do rocznego rozliczenia podatku?

Rozliczenie podatkowe dokonywane każdego roku i w zasadzie w znaczący sposób druki nie różnią się od tych składanych w ubiegłych latach. Formularze, na których wykonuje się owe rozliczenia są ogólnodostępne

Każdy podatnik może wyszukać w internecie i pobrać właściwy egzemplarz PIT. Pit 37 druk do pobrania jest najczęściej wykorzystywanym formularzem. Zeznanie to przeznaczone jest dla osób, które rozliczają zarobki otrzymywane przede wszystkim od pracodawcy, zleceniodawcy, organu rentowego czy emerytalnego. Wraz z deklaracją PIT-37 można złożyć załączniki: PIT/O, PIT/D, PIT-2K,
Rozliczając podatek dochodowy, co niektóre osoby skorzystać z formularza PIT-36. Jest on dedykowany dla rozliczających samodzielnie zaliczki na podatek bez pomocy płatnika. Wymienić można tutaj w szczególności przychody z tytułu działalności gospodarczej, sprzedaży rzeczy ruchomych, praw autorskich, zatrudnienia za granicą. Łącznie z deklaracją PIT-36 można złożyć PIT/ZG,  PIT/B, PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/DS, PIT/BR, PIT-2K, PIT/MIT
Innym z wykorzystywanych formularzy jest PIT-38. Zawiera się w nim dochody (przychody) z wszelkiego rodzaju inwestycji kapitałowych np. giełda, forex. Zatem PIT-38 składa się w związku z ze zbyciem papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów a także objęcia udziałów.
Z kolei zaś PIT-39 składa się w związku ze sprzedażą nieruchomości i praw z nieruchomościami związanych.