Gdzie szukać pomocy z zakresu prawa medycznego?

Prawo medyczne jest gałęzią prawa, w której specjalizuje się niewielka liczba kancelarii. Skomplikowane przepisy i trudne sprawy, w których pojawia się problem błędów medycznych wymagają posiadania szerokiej wiedzy i wielu kompetencji, zdobywanych po wielu latach pracy w zawodzie. Jeśli szukasz kancelarii, w której otrzymasz pomoc z zakresu prawa medycznego, sprawdź, na co zwrócić uwagę.

 

1. Kogo dotyczy prawo medyczne?

2. Czym jest błąd medyczny?

3. Co zrobić, gdy popełni się błąd medyczny?

 

Prawo medyczne jest jedną z nowszych gałęzi prawa, dlatego specjalizuje się w niej jedynie niewielki odsetek wszystkich adwokatów. Szeroka dziedzina i szybko zmieniające się przepisy sprawiają, że osoby poszukujące wsparcia w tym zakresie powinny zwrócić szczególną uwagę na kompetencje prawników. Kogo dotyczy prawo medyczne? Jak wybrać kancelarię, która pomoże rozwiązać sprawy związane z tą gałęzią prawa?

 

Kogo dotyczy prawo medyczne?

 

Prawo medyczne reguluje obowiązki i prawa pacjentów, lekarzy oraz innych pracowników służby zdrowia. Są nim objęci między innymi diagności laboratoryjni, pielęgniarki, stomatolodzy oraz ratownicy medyczni. Pod prawo medyczne podlegają również podmioty funkcjonujące na rynku farmaceutycznym i inne, które biorą udział w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Tym samym, pod prawo medyczne podlega każdy, kto w jakimkolwiek stopniu związany jest z udzielaniem świadczeń medycznym i może mieć wpływ na zdrowie oraz życie innej osoby.

 

Czym jest błąd medyczny?

 

Błąd medyczny to temat, który często pojawia się w mediach oraz wśród pacjentów, którzy skarżą się na niekompetencję lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia. Czym jest błąd medyczny?

 

Mianem błędy medycznego lub lekarskiego określa się nieumyślne działanie, zaniechanie działania lub zaniedbanie polegające na innym zachowaniu, które ma wpływ na pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta. Zwykle dotyczy to sytuacji, w której określone postępowanie pracownika medycznego było niezgodne z obowiązującymi zasadami działania. Jeśli dojdzie o błędu, poszkodowany pacjent ma prawo dochodzić rekompensaty. Rekompensata przysługuje mu, gdy postępowanie niezgodne z wiedzą medyczną prowadzi do nieumyślnego spowodowania szkody na zdrowiu lub życiu pacjenta. Szkoda musi mieć bezpośredni związek przyczynowy z późniejszym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, uszkodzeniem jego ciała lub zgonem chorego. Spełnienie tych warunków uprawnia pacjenta do złożenia skargi na pracownika medycznego i pozwania go do sądu w celu uzyskania odszkodowania. Odszkodowanie za błąd medyczny może przyjąć formę pieniężną lub inną, jednak większość pacjentów domaga się wypłaty konkretnej sumy.

 

Co zrobić, gdy popełni się błąd medyczny?

 

Popełnienie błędu medycznego może wynikać z rutyny, przemęczenia lub nieprawidłowego rozpoznania choroby. Może zdarzyć się nawet doświadczonemu lekarzowi lub innemu pracownikowi służby zdrowia, dlatego znalezienie kancelarii, która specjalizuje się w prawie medycznym jest pierwszym krokiem w przypadku pojawienia się problemów. Kancelaria może reprezentować lekarza przed sądem, pomagając mu w podpisaniu ugody z poszkodowanym pacjentem. Dzięki wsparciu kancelarii łatwiej jest również dowieść, że nie doszło do popełnienia błędu medycznego lub że popełniony błąd nie miał wpływ na dalszy stan zdrowia pacjenta.

Artykuł powstał przy współpracy z https://jakubowskazawada.com